Unroll Ball


Unroll Ball Slide игра е основна, но завладяваща игра-загадка. Това е интересна игра-загадка за вас, проницателните хора! Насочете бялата топка към червения блок GOAL, като премествате плочките с мишката! Нивата стават по-сериозни, когато преминават. В случай, че имате нужда, можете да получите представа за играта. Добре ли е да отидете?

Unroll ball е игра за плъзгане плочки.  Не е сигурно да е се каже, че сте готови да играете? Разгадай гатанката, като направиш начин топката да постигне целта си! Завършете всички нива във всеки етап. Не забравяйте да съберете всички звезди. Играйте сега и отворете всички!