Unroll Ball


Unroll ball е игра за плъзгане плочки.  Не е сигурно да е се каже, че сте готови да играете? Разгадай гатанката, като направиш начин топката да постигне целта си! Завършете всички нива във всеки етап. Не забравяйте да съберете всички звезди. Играйте сега и отворете всички!