Стик кука


Натиснете екрана на телефона си за да се качите и да направите невероятни скокове, за да преудолеете пречките която ви е по пътя.Да ли ще успеете да изпълните тези акробатни трикове подрет като експерт!