Изкачване на хълма с камион


В момента в играта вие сте отговорни за отвеждането на бъчвите за отпадъци към фокусите за отстраняване. За да стоите настрана от щети върху природата, трябва да държите цевите в камиона колкото се може по-разумно да се очаква и да се биете на неприятна територия. Пресичайте препятствията и транспортирайте цевите с предпазливо каране. Можете да транспортирате повече варели с 4 различни камиона. Можете да спечелите толкова пари, колкото цевта, която транспортирате и закупите повече камиони. Груб терен за камион симулатор на хълм се изкачва с вас с разумни материали и ултра илюстрации.