94 играна досега.

 100                10

Ant Art Tycoon


Вие сте нагоре по потока без продавач на гребла и няма нищо на ваше име, освен 5 изключително подготвени мравки. В момента това е идеална възможност да им дадете нещо да правят, заедно ще направят възхитителни художествени творения, които можете да продадете за големи $$$

Развийте селището си от насекоми, като купувате по-големи и по-бързи мравки и наблюдавайте с удоволствие как те правят много по-добро изобразително изкуство точно пред вас. Преди да се усетите, веднага ще имате няколко мравки, които правят нови майсторски умения.

Наблюдавайте реакцията на обществеността към вашите платна и променяйте разходите по сделката, за да постигнете най-голямата полза! Хората не се интересуват от платното? Намалете разходите и се освободете от тях. Хората обичат композицията? Трябва да възприемаме колко високо можем да вдигнем цената!