Valiant Knight Save the Princess


 Valiant Knight Save the Princess продължава с дългогодишен обичай в игрите: спасяване на дама в беда от сигурно унищожение! Правенето като такова тук изисква объркване чрез имение, натъпкано с покрити капани, противници и богатства, за да се съберат. Използвайте щракване с мишката или интервал, за да накарате смелия рицар да промени курса и скоростта. Всяко ниво продължава с рицаря, който работи по маршрута си, спускайки се към дълбочините на имението, и завършва с награден екран, където изложбата на играча се оценява в монети и време! Дайте му няколко повторения и намерете идеалния курс надолу. Към финала на играта насочете началника и доставете принцесата от нейната писалка!