Gold Minee


Gold Mine е забавна пристрастяваща аркадна игра. В тази игра трябва да изкопаете златото. Има много нива в тази игра и всяка игра има специфична цел.